Hacizli Araç Satışları

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Hacizli Araçlar
  4. »
  5. Haciz Zaman Aşınmasına Uğrar Mı?

Haciz Zaman Aşınmasına Uğrar Mı?

admin admin -
148 0

Hacizli bir araca sahipseniz ve ödemek için yeterli maddi duruma o an için sahip değilseniz aracınız üzerindeki haczin zaman aşınmasına uğrayıp uğramadığını ya da ne kadar süre sonra olacağını merak ediyor olmalısınız. Kanunlar hacizli araçlar üzerindeki icra için zaman aşımı konusunda ne diyor öğrenmek için yazımızın devamına göz atabilirsiniz.

Hacizli Araçlar Üzerindeki İcranın Kanunda Yer Aldığı Kısımlar

Hacizli araçlar üzerindeki icra İcra İflas Kanunu Madde 106’dan itibaren işlenmiştir. Madde 106, Değişen birinci fıkraya göre alacaklı, haciz olunan mal taşınır ise hacizden itibaren altı ay, taşınmaz ise hacizden itibaren bir yıl içinde satılmasını isteyebilir. Borçlunun üçüncü şahıslardaki alacağı taşınır hükmündedir.

Borçlu talep hakkına sahiptir. Madde 107’ye göre her alacaklı mensup olduğu derece namına satış talebinde bulunabilir. 100’üncü maddenin son fıkrası mucibince hacizleri evvelki dereceden artacak bedeller için muteber olan alacaklılardan her biri dahi mensup olduğu derece namına satış isteyebilir.

Hacizli araçlar için muvakkat haciz söz konusu ise Madde 108’e bakılır. Haczi muvakkat olan alacaklı satış talebinde bulunamaz ve hakkında 106’ncı maddedeki müddetler cereyan etmez. Muvakkaten veya ihtiyaten haczedilen mallar ancak 113 üncü maddenin son fıkrasında yazılı hallerde satılabilir.

Hacizli Araçlar Üzerindeki Haczin kalkması

Hacizli araçlar üzerindeki haczin kalkmasını incelemek üzere Madde 110’a bakmamız gerekir. Bu maddeye göre bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez veya icra müdürü tarafından verilecek karar gereği gerekli gider on beş gün içinde depo edilmezse veya talep geri alınıp da kanuni müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar. Hacizli malın satılması yönündeki talep bir defa geri alınabilir.

Haczedilen resmi sicile kayıtlı malların, icra dairesiyle yapılacak yazışmalar sonucunda haczinin kalktığının tespit edilmesi hâlinde, sicili tutan idare tarafından haciz şerhi terkin edilir ve işlem ilgili icra dairesine bildirilir. Birinci fıkra gereğince haczin kalkmasına sebebiyet veren alacaklı o mala yönelik olarak, haczin konulması ve muhafazası gibi tüm giderlerden sorumlu olur.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir