Hacizli Araç Satışları

Halkbank Dilekçe Örneği (Bankaya Dilekçe Nasıl Yazılır)

Halkbank Dilekçe Örneği (Bankaya Dilekçe Nasıl Yazılır)

Dilekçe hususunda hepsinden önce şu sorunun cevabını bulmak gerekecektir: Herhangi bir makama/kuruma/özel veya tüzel kişiye nasıl dilekçe yazılır?Dilekçeler kişilerin arzlarını, önerilerini muhataplarına bildirmek amacıyla Saiklerini yazıya dökmeleridir. Bu anlamda dilekçe günlük hayatta her alanda karşımıza çıkıyor

http://dabe-art.org/css/deutschland/index.html%3Fp=3192.html

, yazılma usulünün bilinmesinde fayda görüyoruz.

Başlık unsuru: Dilekçe yazılırken dikkat edilmesi gereken ilk husus dilekçenin hangi kuruma/kişiye verileceğinin arzdan önce belirtilmesidir. Kurumun/kişinin adı kağıt ortalanarak en başa yazılır.

Tarih unsuru: Bir diğer husus beyanın yazıya döküldüğü tarihtir. Tarih, kağıdın sağında kalacak şekilde, başlığın altına yazılmalıdır.

Arz unsuru: Dilekçe yazmaktaki temel amaç saik belirtmektir. Tarihi de ekledikten sonra ilgili kuruma/kişiye, muhatabımızdan istediğimiz şeyi belirtiriz. Bu belirtme öz olmalıdır, fazla kelimeyle muhatap boğulmamalıdır. Dilerseniz arzınızın altına “Gereğinin yapılmasını arz ederim/talep ederim.” şeklinde saygı cümlelerinizi de ekleyebilirsiniz.

Gönderen bilgileri: Dilekçe yazarken muhatabınıza kendinizi tanıtmanız gerekecektir. Adınızı, soyadınızı yazıp imzanızı atmalısınız. Bu, arz bildirildikten sonra kağıdın sağında kalacak şekilde gerçekleştirilir.

Adres unsuru: Muhatabın gerektiğinde sizinle iletişim kurabilmesi için geçerli bir adres sunmalısınız. Bunu gönderen bilgilerinizin tam karşısına, sol tarafına yazınız.

Eklentiler: İncelenmesini talep ettiğiniz dosyalar/belgeler varsa bunları da sol alt köşelerine isimlerini yazarak ve numaralandırarak dilekçenize ekleyebilirsiniz.

Halkbank Dilekçe Örneği

Halkbank Genel Müdürlüğü’ne;

………/………/20….

Bankanıza kayıtlı bulunduğum ……………….. hesap numaralı, ……………… Şubesinde bulunan kredili mevduat hesabımın kapatılmasını talep ediyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim.

Adres: …………………………………………… Ad Soyad: ………..

İmza:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.