Hacizli Araç Satışları

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Hacizli Araçlar
  4. »
  5. Hacizli Araç Devredilebilir Mi?

Hacizli Araç Devredilebilir Mi?

admin admin -
164 0

Bazı durumlarda hacizli araçlar sahipleri tarafından devredilmek veya satılmak istenebilir. Bundaki en büyük motivasyon haciz borcunu ödemektir. Hacizli görünen bir aracı noterde devredebilir misiniz? Noterde satmak istediğiniz aracın üzerinde haciz varsa ne olur? Hacizli aracı satmaya çalışmanın cezası var mıdır?

Hacizli Araçlar için İnternet Yoluyla Sorgulama

Bilindiği üzere her işlem artık internet üzerinden yapılabilmektedir. , hacizli araçlar için sorgu da internet üzerinden yapılabilir. Aldığınız her ikinci el arabayı da internetten sorgulatabileceğinizi unutmayın. Dolayısıyla bir aracın hacizli olduğunu gizlemek mümkün değildir. Şahsi olarak hacizli aracınıza bir alıcı bulduğunuzda icralık durumu söylemeseniz bile internet sorgusuyla dahi ortaya çıkabilecek bu icra dosyasının noterde görünmemesi mümkün değildir. Bu sebeple hacizli araç üzerindeki icra alıcı tarafa muhakkak bildirilmelidir.

Hacizli Aracın Devredilmesi

Hacizli aracınızın satışının yapılması mümkündür. Hacizli araçlar için noterde yapacağınız satış da geçerli olur. Aracı alacak kişinin bu haczi bildiği ve hacizli aracı üzerindeki icra ile birlikte kabul ettiği sayılır. Noter satışı sırasında alacaklı bu durumu bildiğinden hacizli aracı da kabullenmiş demektir. Araç haciz ile de devredilebilir. Alıcı mülkiyetin devrini tüm kayıtları ile birlikte kabul eder.

Örnek Danıştay Kararı

Danıştay 2018 yılında verdiği bir karar bu duruma örnek sayılabilir. Bu karar ile danıştay 15. Dairesi hacizli araçlar hakkında emsal nitelikte bir karara imza attı. Olayda; davacının aracı noter satış sözleşmesi ile satın aldıktan sonra 2004 sayılı Kanun kapsamında eski malikin borçları nedeniyle haciz şerhlerinin işlendiği

, idarece araç üzerinde halihazırda bulunan haciz şerhleri nedeniyle aracın davacı adına tescilinin yapılmadığı görülmektedir.

Hacizli aracın satışının yasaklanmadığı, ancak haciz koyduran alacaklıların korunması amacıyla aracın hacizli olarak satılabileceği ve buna bağlı olarak haciz şerhleriyle birlikte tescil edilebileceği anlaşılmaktadır. Dava konusu olayda da davacının aracı aldığı tarihten sonra araç üzerine eski malik adına işlenen haciz şerhlerinin tescile engel olmayacağı

, davacının tescili talep ettiği tarih itibariyle araç üzerindeki hacizlerle birlikte trafik tescil kaydının yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca araç, adına hacizli olarak tescil edilecek davacının, söz konusu araç üzerindeki hacizlerin kaldırılmasına ilişkin taleplerini adli yargı mercilerinde ileri sürebileceği de açıktır. Bu durumda; dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi gerekirken, davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır. Mahkeme hükmünün bozulmasına karar verilmiştir

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir